Oferta

W celu zapoznania się z aktualną ofertą programową proszę pobrać poniższy plik pdf

Oferta programowa Beskidzki Teatr Iluzji

 

 

W celu zapoznania się z aktualnym repertuarem  proszę pobrać poniższy plik pdf

Zakres repertuaru Beskidzki Teatr Iluzji